Jeugdfonds Sport & Cultuur Hengelo Borne

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Hengelo Borne is afhankelijk van donaties, subsidies en steun. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Het fonds heeft bestaansrecht door structurele bijdragen van diverse vaste partners. Dankzij het fonds kunnen kinderen tot 18 jaar tóch meedoen aan activiteiten die voor leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Het fonds heeft een ANBI erkenning.

Geen geld voor Sport of Cultuur? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Hengelo Borne helpt.

Het lokale Jeugdfonds Sport & Cultuur Hengelo Borne heeft als doel kinderen de kans te geven om, ondanks de slechte financiële situatie thuis, tóch mee te kunnen doen met Sport & Cultuur. Nederland is een rijk land, maar helaas zijn er alleen al in Hengelo 1342 kinderen die in armoede leven. Dat is 1 op de 12 kinderen! Als we alleen al de cijfers van Hengelo bekijken, zien we dat er 4595 Hengeloërs onder de armoedegrens leven. Omgerekend komt dat neer op 5,8% van alle inwoners.

Gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum (bijstand +20%) hebben het zwaar. Hun kinderen kunnen niet meedoen, krijgen niet de kansen die voor leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Iets doen aan sport of cultuur helpt een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving. Jeugdfonds Sport & Cultuur is een zelfstandige organisatie.

Als er voor kinderen thuis te weinig geld is voor sport en cultuur, helpt het Jeugdfonds Sport & Cultuur Hengelo Borne.
Het Jeugdfonds betaalt de contributie / lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument. Voor een sport is dat maximaal €250 per jaar per kind en voor cultuur maximaal €425 per jaar per kind. Kijk voor exacte spelregels op de website Hengelo-Borne | Jeugdfonds Sport & Cultuur (jeugdfondssportencultuur.nl)

Cultuur is…muziek maken, zingen, ballet, hiphop, streetdance, tekenen, schilderen, musical, toneel, DJ-les, fanfare, rap….’
’Sporten, dansen, muziek maken, tekenen en zingen zijn leuk en belangrijk. Kinderen leren samenwerken, omgaan met winnen en verliezen en maken nieuwe vrienden. Het is goed voor het zelfvertrouwen en de concentratie. Een kind dat lekker in zijn vel zit, presteert beter!

Als er thuis te weinig geld is, helpt het Jeugdfonds Sport & Cultuur Hengelo Borne.
Het Jeugdfonds betaalt de contributie / lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument. In Nederland groeien nog veel kinderen op in armoede, namelijk 2 á 3 kinderen per klas. Ook zij verdienen de kans mee te doen!

‘Sport zorgt voor een gezond lichaam, vriendjes, plezier, samenwerken...
In Hengelo en Borne hebben de afgelopen jaren honderden kinderen en jongeren kunnen voetballen, judoën, streetdancen, naar zwem- of theaterles kunnen gaan of iets anders aan sport en cultuur kunnen doen dankzij een bijdrage van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Zo kunnen ze tóch mee doen aan activiteiten die voor leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn.